top of page
  • frits33

Inclusiviteit en diversiteit

Een Verbinding tussen Hartkracht en HoofdkrachtHey toppers! Bij deze mijn/onze 1e blog, best wel spannend! Wij willen jullie op de hoogte houden en inspireren door af en toe een blog te sturen over een bepaald onderwerp. Inclusiviteit en diversiteit zijn begrippen die ik zo vaak hoor maar steeds anders gebruikt worden, dus ik dacht hier ga ik mijn eerste blog over schrijven hoe ik deze begrippen ervaar.


Ik zie en voel een wereld die steeds diverser wordt, daarbij is het essentieel om inclusiviteit in ons hart te omarmen en diversiteit in ons hoofd te begrijpen. Deze twee begrippen kunnen ons helpen om een samenleving te creëren waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt, ongeacht hun achtergrond. In dit blogartikel ga ik wat dieper in op het belang van inclusiviteit en diversiteit, en hoe ze samen kunnen werken om een positieve verandering teweeg te brengen. Ik vind dat deze begrippen vaak willekeurig binnen organisaties worden gebruikt.


Het belang van inclusiviteit:

Inclusiviteit is voor mij de hartkracht die mensen verbindt, ongeacht hun verschillen. Het gaat erom veiligheid te creëren waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht hun etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, religie of beperkingen. Inclusiviteit betekent ook dat we actief streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid. Het is een waardevolle eigenschap die ons in staat stelt om onze harten te openen voor anderen en empathie te tonen. Het hart verenigt, non duaal.


De rol van diversiteit:

Diversiteit, aan de andere kant, gaat over de erkenning en waardering van de verschillen tussen mensen. Het omvat niet alleen de zichtbare kenmerken, zoals huidskleur of fysieke kenmerken, maar ook de diverse ervaringen, perspectieven en vaardigheden die mensen met zich meebrengen. Het begrijpen en omarmen van diversiteit is van cruciaal belang, omdat het ons helpt om bredere inzichten te krijgen, creativiteit te stimuleren en innovatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. Diversiteit is ook wel onze hoofdkracht. Het hoofd verdeeld, duaal.


Het hart verbindt:

Wanneer inclusiviteit in ons hart zit, zijn we bereid om anderen te accepteren en te omarmen zonder vooroordelen. We luisteren naar hun verhalen, begrijpen hun behoeften en bouwen bruggen tussen verschillende teams en organisaties en opvattingen. Inclusiviteit in ons hart stelt ons in staat om relaties op te bouwen op basis van respect, medeleven en gelijkwaardigheid. Het versterkt onze sociale cohesie en draagt bij aan een vreedzame en harmonieuze organisatie.


Diversiteit in ons hoofd:

Diversiteit in ons hoofd betekent dat we ons bewust zijn van de vele verschillende perspectieven en ervaringen die er zijn. We erkennen dat iedereen uniek is en dat deze diversiteit een bron van kracht en groei kan zijn. Door diversiteit in ons hoofd te omarmen, kunnen we onze eigen beperkte denkpatronen doorbreken en openstaan voor nieuwe ideeën en benaderingen. Het stelt ons in staat om te leren van anderen, te groeien als individuen en samen te werken aan een betere toekomst voor onze organisatie en samenleving.


Een symbiotische relatie:

Inclusiviteit en diversiteit zijn volgens mij niet los van elkaar te zien, maar vullen elkaar aan en vormen een symbiotische relatie. Inclusiviteit en diversiteit versterken elkaar op verschillende manieren.


Inclusiviteit zorgt ervoor dat diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Het creëert een omgeving waarin diverse stemmen worden gehoord en gewaardeerd, en waarin iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen en bij te dragen. Inclusiviteit zorgt ervoor dat verschillende perspectieven worden meegenomen bij besluitvorming, wat leidt tot betere resultaten en een bredere acceptatie van beslissingen. Aan de andere kant draagt diversiteit bij aan inclusiviteit door meer ervaringen en standpunten te delen, zoals wij dit bij het kampvuur doen. Het vergroot ons begrip voor elkaar en bevordert de culturele uitwisseling. Door verschillende perspectieven te omarmen, worden stereotypen en vooroordelen uitgedaagd en ontstaat er een gevoel van verbondenheid.


Inclusiviteit en diversiteit onstaat niet vanzelf. Het vereist bewuste inspanningen om barrières te doorbreken, vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. Het begint met kennis over inclusieve waarden, het bevorderen van interculturele dialoog en het creëren van een omgeving waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.


Inclusiviteit en diversiteit hebben de kracht om verdeeldheid te overwinnen. Door ons hart te openen voor inclusiviteit en ons hoofd te vullen met diversiteit, kunnen we samen bouwen aan een organisatie waarin iedereen gelijke kansen heeft en waar verschillen worden geaccepteerd. Het is een continu proces dat vraagt om zelfreflectie, educatie, het actief luisteren naar anderen en eerlijk zijn naar jezelf en anderen.


Hoe mooi is het als inclusiviteit in ons hart zit en diversiteit in ons hoofd, zodat we een organisatie en samenleving kunnen creëren die verenigd is en waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Het hart heeft de leiding, het hoofd is volgend.


Warme groet, Frits van den Heuvel van Varik


267 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Japan

コメント


bottom of page